آموزشگاه حرفه ایی کیک شکلاتی تبریز ویژه آقایان و بانوان با اعطای بیش از بیست مدرک بین المللی زیر شاخه های صنایع غذایی قابل ترجمه با آموزشهای حرفه ایی از صفر تا صد